Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

tirsdag 15. april 2014

Johann HeermannJohann Heermann

Heermann er kalt den største salmedikter mellom Luther og Paul Gerhardt. Han er født i Schlesien i 1585 og døde i 1647 etter at han flyttet til Polen. Da var han mye syk og opplevde motstand på grunn av sin strenge forkynnelse. Han kom fra et fattig hjem der fire søsken døde. Han måtte sørge for seg selv mens han studerte. En tid studerte han i Strassburg, men ble syk og flyttet hjem Han led av en øyensykdom som gjorde han han måtte avbryte sine studier. I 1611 ble han prest i byen Køben der han var til 1639 da han flyttet til Polen. Han var da så syk at han måtte legge ned sitt embete.

Heermann leste i kirkefedrenes bøker, men var lutheraner. Særlig leste han Martin Mollers bøker som også ga inspirasjon til hans salmer. To år etter Heermanns fødsel ga Moller ut en samling andakter eller meditasjoner (Meditationes) av kirkefedre. Han ga også ut en samling prekener fra evangeliene (Praxis Evangelicorum).

Allerede tidlig begynte han å skrive salmer og dikt, først på latin og senere på tysk. Han kunne ikke lenger tale og skrev derfor sine prekener. Det hadde vært mye uro i Køben med krig og pest så mange døde. Katolske tropper angrep lutheranerne. Han største nød nå var nok at hans eldste sønn, Samuel, holdt på å gå over til katolikkene. Han fikk likevel hjelpe ham til å beholde sin evangeliske tro, men tre år etter døde sønnen.

I 1630 ga han ut en samling med salmer, det året han skrev salmen: O Herre Krist, vårt lys på jord, nr. 45 i Sangboken. Samme år kom også salmen: Hvor hen skal jeg dog fly fra lovens tordensky. Sangboken nr. 439. Og den er nettopp skrevet ut fra en preken i Mollers Meditationes.

Han var en liten mann, kroppslig sett, og sykdom og lidelse preget ham i de siste årene. Det ser vi også av bildet av ham som er laget i hans alderdom. Han ble ca 62 år gammel.