Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

lørdag 27. juni 2015

Eit gratis-ord.

 Gratis nåde.

Nåde er eit gratis-ord. For det er tydinga av ordet. Det er noko me får heilt og fullt utan den minste betaling.
  Elias Blix skreiv i 1891 ei salme som tek til slik: Nåde, nåde utan ende… Det er eit nytt perspektiv: nåden tek aldri slutt. Me kan ikkje bruka opp nåden, slik som når ein drikk ein kopp kaffe. Koppen blir tom.
  Slik er ikkje nåden. Og når frelsa er av nåde, er også den slik. Den er fri og evig sjølv om me har mange synder og feil. Me er ikkje verdig til å få den, og har ikkje gjort noko som fortener det.

  Kvifor kan det vera på den måten? Jo, ein annan har betalt. Alt! Det er summen av kristendommen og det unike ved den. Det var heller ikkje kven som helst som gjorde det. Guds Son var den einaste som hadde kapasitet til det. Han var Gud og allmektig og heilag. Og det skjedde då Jesus blei ført til Golgata og hang på krossen. Då ropte han eit «fullbrakt», og då hende underet: Guds frelse var ferdig for alle. 
(Ord for dagen i Haugesunds avis 25. juni 2015.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar