Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

lørdag 24. oktober 2015

Bibelen ut av bokhylla.

Bibelen.
Bibelen er ei bruktbok. Den skal slitast ut. Den er dagleg mat for dei kristne, og ei oppgåvebok for livet.
Eg fekk bestefar sitt Nytestamente av mor ein gong. Denne boka er stygg. Blada fell frå kvarandre, og dei er skitne. Det ser eg på som teikn på at det var ei bruktbok. Ho var ikkje til stas i bokhylla. Eg ser for meg bestefar ute på åkeren. Han tenkjer på åndelege ting – han var haugianar. Så må han forlata arbeidet og går inn etter boka utan å ta seg tid til å vaska hendene. Og der mellom slitne blad fann han svar.
Slik skal Bibelen nyttast. Me skal ikkje kritisera Skrifta. Me er ikkje store nok tanakar til det, korkje lekfolk eller teologar. Me skal akseptera den gamle boka, og bruka den. La den ikkje stå i bokhylla til pynt og støva ned. Då får du støv på hjarta.
Somme gonger vil Bibelen vera til dom for deg. Gud talar så sterkt til oss om livet vårt. Og det er ikkje i samsvar med Guds vilje. Me lever oftast etter våre eigne tankar. Når me ikkje likar Bibelen sine ord, skal me ikkje falla for freistinga til å seia det er galt. Tenk heller slik: Eg trur ikkje eg skjønar alt dette. Og me må truleg venta til æva og himmelen før me får svar på mange av våre spørsmål.
Eg er skremd av at folk i høge stillingar i kyrkja så vel som lekfolk i praksis kritiserer Bibelen.
Nils Dybdal Holthe.


2 kommentarer:

  1. Det kunne neppe blitt sagt bedre av verken poet eller politiker. Ordene gir gjennklang i meg, og sikkert i etthvert troende hjerte, når det røres ved vårt aller helligste, vår tro og vår bibel. Veldig flott sagt. Og jeg er også helt enig i din konklusjon, skriften er hellig og ikke en skyteskive når den avslører synd. Liker innlegget og kommer til å sjekke bloggen ut. Ha en velsignet aften. Og takk for meg så langt.

    SvarSlett