Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

søndag 28. oktober 2012

7) Bots-og bededag.

Bønn og faste.

Denne søndagen i året er kalt bots-og bededag. Det er en gammel skikk som før var på en hverdag, men er flyttet til denne søndagen i kirkeåret. Det er for så vidt likegyldig hvilken dag det er, for det er er ikke selve dagen som er viktig, men hva vi bruker den til.

Det er en botsdag. Det vil si at vi bekjenner våre synder for Gud og noen ganger er det nødvendig også for våre medmenensker. Men det er først og fremst Gud vi har syndet mot. Derfor var bededag i begynnelsen en fastedag i tillegg. Man skulle bare være opptatt av det Gud ville og forsake alt jordisk.
Å gjøre bot er å ransake seg selv og se om det finnes noe i vårt hjerte og liv som ikke er gjort opp med Gud og mennesker.  Det skal vi selvsagt gjøre alltid, men denne dagen får vi en ekstra påminnelse. Det kan jo være noe vi har glemt og som vi burde ordne opp i med andre mennesker også. Så har vi hele tiden lov til å be Gud om tilgivelse for alt, også det vi har glemt.

Bededag er altså men slik ekstra dag vi burde bruke til å be for oss selv og for vår medmennesker mer enn de andre dagene. De er oftoe så opptatt av vanlige jordiske ting. Bønnen kan noen ganger bli vel kort. Så har vi fått en ekstra bededag.

Men alle dager er bots-og bededager. Det er hører med til livet i Gud. La oss derfor bruke noe av denne dagen til det. Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar