Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

fredag 28. mars 2014

Forkynning.Vår forkynning.
Eg har høyrt ein del forkynning i kyrkjer og bedehus i mange år. Det som altså slår meg , er at talen om konkret synd har stilna mykje av.

Ein talar nå om menneskeleg godleik og hjelpsemd. Mange talar villig om tilgjeving. Og Gud gjev alltid det, seier dei. For Jesus døde for oss.

Då spør eg: Kvifor skal me ha tilgjeving når me ikkje høyrer at me har synda mot Gud? Det er dette saka gjeld. Alle veit at dei har feiltrinn i livet og gjort noko galt mot andre. Men veit folk at dei står skuldige for den heilage Gud? Og det er me, sjølv om me ikkje tenkjer på det. Ein gong skal me svara for alt det me er og har gjort. Då nyttar det ikkje med gode gjerningar eller tårer.

Det skal sterk lut til å vaska synda bort frå oss. Det eine me treng er Jesu blod. Men då må prest og lekmann tala slik at folk ser si synd mot Gud, at dei treng denne tilgjeving frå Gud.. Og det gjeld Guds vilje med oss, både at folk ikkje trur og alt det me har gjort mot Guds bod. Det er sona hjå Gud, men du og eg treng tilgjeving for det. Eg saknar denne sterke tonen.

Nils Dybdal-Holthe.

fredag 21. mars 2014

Hva er kristendom?

KRISTENDOM

Det er ikke menneskers meninger, hvor gode og begrunnede disse enn måtte være. Det er heller ikke gode menneskers ønsker eller krav til livet. Heller ikke er det deres gjerninger, hvor gode de enn måtte ta seg ut.

Hva er så kristendom?
Det er et budskap fra Gud, formidlet av den herre Jesus Kristus til oss mennesker. Budskapet kallesevangeliet, fordi det er et godt og gledelig budskap. Evangeliet kan i få ord uttrykkes slik:

"Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv." Slik står det i Joh. 3, 16.

Gud sier her i sitt ord at et menneske kan fortapes, men det er ikke Guds vilje. Han vil at alle skal bli frelst og arve et evig liv. Derfor kaller han på oss, formaner oss til å gjøre opp med Gud og mennesker. Derfor døde Jesus på korset for å sone våre synder og åpne oss veg til en nådig Gud.

Dette evangeliet var det som fenget i folk på Jesu tid. Dette er det som har brakt trøst og glede til millioner mennesker end gjennom tidene. Soldater og gaster er også blant dem. Befal også. Kristendommens mektige åndsbølge danner undergrunnen for hele vår kultur og tenkning.

Kristendommen kommer imidlertid ikke bare til uttrykk i tro og tanke. Den er også lydighet mot Gud og hans ord omsatt i det praktiske liv, i gode gjerninger. Derfor skal kristendommen være som en mektig varmebølge i folkelivet. Mangler kjærligheten og varmen er det ikke Jesu Kristi skyld. Det er vår skyld. Så får vi tenke over om vi synes vi har noen del i dette, hver enkelt en av oss. Er nemlig kristendommen svak iblant oss, er det du og jeg som praktiserer den på en slapp og lunken måte. Jesus Kristus har levet kristenlivet helt og fullkomment. Ingen har derfor noen rett til å klandre ham. Ingen har vel heller lyst til å gjøre det. En bør bare følge Ham. Be om å få lov til det. Da vil en etter hvert få mere kjennskap til hva kristendom er. Evangeliet er en Guds kraft for hver den som tror, og kristendom er i en sum fredens evangelium.

Hentet fra "Andaktsbok for forsvaret" 1965, art. skrevet av feltprost Erling Ulltveit.