Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

tirsdag 6. november 2012

12) Israel i dag.Israel og antisemittisme.

«Venstresiden skyld i antisemittismen,» er overskriften i Dagen 6. nov. 12. Artikkelen er om Hanne Nabintu Herlands ord om saken. Hun er kjent for å tale rett ut uten omskriving eller uforståelige ord. Da kan uttalelsene gjerne bli satt på spissen noen ganger. Og det er det ikke alle som tåler. Det er John Solsvik som intervjuer eller refererer henne i Dagen. La oss ta med noen avsnitt - ellers viser jeg til selve artikkelen.

«Den radikale venstresiden viser forakt for sin egen historie som de ikke kjenner. De fremmer et ateistisk livssyn som har som mål å knuse den kristne kirke og fjerne troen på de judeo-kristne verdier, sier Herland. Hun spør hvordan det kunne gå til at Norge, som var en så sterk venn av Israel, kunne snu om og bli så fiendtlig innstilt mot Israel. Årsakene finner hun i avkristningen og den ideologiske dreiningen til venstre som har skjedd i Norge. 

Vi har en venstreradikal elite som har altfor mye makt, som har sterke bånd til arbeiderbevegelsen, radikale organisasjoner og til media. Vår regjering nekter å kalle Hamas for terrorister, de lytter gjerne til Palestinakomiteen som hevder det pågår en etnisk rensning av palestinere i Israel, og de styrer media som tegner et ensidig negativt bilde av Israel. Vi har tendensiøse medier i Norge som er eid og styrt av venstresiden. Da kan man forstå hvorfor det blir så negative holdninger til Israel, sier Herland.» 

Les resten i Dagen i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar