Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

torsdag 15. august 2013

Misjon i Norge.

Misjon i Norge.
Dagens leder lørdag 27. juli oppfordrer til indremisjon. Nå har vi egentlig bare ett indremisjonsselskap igjen i Norge, IMF. Men flere andre arbeider blnat spesielle grupper i landet, som fiskere og samer. Og alle selskap driver litt indremisjon.
Jeg vil av hjertet støtte dette. Det har alltid vært viktig med misjon i «kristne» land. Men jo mer et land blir avkristnet, jo viktigere er det med misjon. I min ungdom sa lederne: Hver generasjon må kristnes på nytt. Det gjelder nå mer enn noen gang.
Her må vi ikke bare tenke på innvandrere. Vi må fokusere på vårt eget folk også. Det er din familie, slekt, naboer m.fl. Det er hele bydeler og bygdelag som har få eller ingen kristne i landet vårt. Har du sett denne nøden og tatt den inn over deg? Det er ikke nok med proklamasjoner på stormøter. Hver enkelt av oss må bøye oss for Gud og erkjenne: Vi har sviktet, og vi har et ansvar. Det gjelder sjelenes frelse.
Metoder og arbeidsmåter er ikke nok. Misjon er de brennende hjerters sak – også i Norge. Unge og eldre må ned på kne for en hellig Gud, bekjenne vår egne synder og ta imot uforskyldt nåde. Det er slik gnisten tennes. En bønneaksjon for Norge må begynne og fortsette der.
Nils Dybdal-Holthe. 
(Innlegg i Dagen 6.aug. 2013.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar