Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

torsdag 5. juni 2014

Alkoholfrie kristne

På Karmøy har en menighet bestemt at den skal være en alkoholfri menighet. Det er nulltoleranse for sterk drikk. Det er prisverdig med tanke på den situasjon vi har landet på det området. Alkohol har ingen ting å gjøre blant kristne. Det var derfor det var så viktig for en del år siden å få alkoholfri nattverdvin.

Vi skal ikke tale mye nå om hvor utbredt denne drikken er i vår tid. Man skåler over alt, og TV har en del av skylden her. De viser fram det meste i vår tid, og det påvirker folks tanker og liv.

Selvfølgelig
Egentlig skulle det være selvfølgelig for en kristen å holde seg borte fra den slags.  Hvis en kristen ikke kan kjenne seg glad og fornøyde uten en slik stimulans, er det trolig noe feil. Kristen tro og liv behøver ikke slikt. Det er livet i Gud i troen på vår Frelser som har bæreevne i alle situasjoner og som kan gi den reneste glede i livet. Folk som er såret og nedtrykt og har vansker kan behøve hjelp. Det har mange erfart. Men vi må søke den rette hjelpen som holder også etter at rusen er sovet bort - selv om den er svak eller sterk.

Alkoholen har gjort mye vondt blant folk, både unge og gamle. Det var ingen løsning på sikt. Problemet ble kanskje enda større etter rusen. Også de som bare skal bli i godt humør, som det heter, må tenke slik. Hva om du påvirker en som har svakere karakter enn du, og som kan bli en vanedrikker? Og økonomien er en faktor for mange.

Kjære troende:
La det bli en trend i alle våre forsamlinger at alkohol er bannlyst. Gjør det, selv om det koster litt i starten. Slik røyking er forbudt i kafeer o.l. burde alkoholen også være det.

Du får et sunnere og bedre liv. Og du er med og leder ungdom og eldre på bedre veier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar