Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

søndag 10. mai 2015

Frelsens grunnlag


Når vi skal bygge hus, er det selvsagt og nødvendig med en grunnvoll. Og den må være god og solid. Frelsen har også en grunnvoll. Det er Jesus og hans frelsesverk for oss. Når vi tror på Jesus som vår eneste redningsmann, har vi begynt å bygge vårt liv på en trygg grunn. Den står i alle stormer her i livet. Og enda bedre: Den står i den siste store strid når vi skal ut fra livet her i verden og inn i det himmelske rike. Vår kristne tro er avhengig av Jesus. Det er bare der vi får fred i sjelen og syndenes forlatelse. Der får vi også et nytt håp for evigheten.

Grunnlaget er altså det Jesus gjorde på korset. Da døde han for våre synder. Han gjenopprettet syndefallet slik at alle mennesker kan få det rette med Gud. Men vi må ta imot. Frelsens kommer av seg selv om vi venter hele livet.

Å ta imot er å tro. Og troen kommer ved å høre evangeliet forkynt. Når Guds ord om Jesu død og forsoning blir forkynt igjen og igjen, skapes troen i vårt liv. Da gjelder denne sangstrofen:
Å tro det er å takke, Guds vei er nådens vei
Går tidt det oppad bakke, Gudsbarnet klager ei.
Slik skrev prestedattera Emilie  Thorup i Danmark før hun døde året etter.
Og det kan også vi synge i troen.

Nils Dybdal Holthe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar