Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

lørdag 27. oktober 2012

4) Få frelste

Er det få som blir frelst, var det en som sa. Jesus svarte ikke direkte på det, men underforstått og andre steder har han sagt det var få. Se Luk. 13, 23f og Mat. 7, 13f. Det vil nødvendigvis bety at det blir mange ufrelste og dermed fortapte. Det er en vond tanke for Guds barn. Vi har fått det godt ved troen på vår Frelser, og da er det sårt å vite at så mange står utenfor døren og vil i evighet være borte fra Gud om de ikke i tide vender om. Dette skal vi tenke på i dag.

Da skal vi også minne hverandre på at det er lett å bli en kristen - og samtidig så uhyre vanskelig. Vi lever i denne kontrasten. Gud har gjort alt vel og vil at vi skal bli hans barn. Men vi har åndelige fiender, og de er virksomme som aldri før. Vi er også av natur vår egen fiende. Kjødet - som er vår gamle natur - er syndig fra syndefallets dag. Og vår natur vil ikke bli en kristen.

Derfor må vi og kan vi be Gud at Den Hellige Ånd må fortsette å kalle på mennesker i verden. For Ånden er sterkere enn vår natur og djevelen og alle krefter i verden. Så kan vi be om at folket må være forstandige å lukke opp for Åndens kall. Det er også vår bønn i dag. Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar