Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

lørdag 27. oktober 2012

6) Fremskrittspartiet og homofili

Det er skuffende at ennå et parti har gått bort fra den bibelske linje om ekteskap. Det er bare for en mann og en kvinne. Ingen kan med sannhet få Bibelen til å si noe annet. FRP har lenge sagt at de vil bevare kristne verdier. Men her slår de bena under håpet om det. Nå er det bare programkommiteen som ønsker dette. Men det viser at det finnes viktige og sentrale personer i partiet som vil forandre dette. Med tanke på framtida er det grunn til uro. Skuffelsen må vi dele med avisa Dagen 17. okt. -12. Men det viktigste er ikke hvor mange mandater dette partiet taper ved et slikt program. Det viktigste er det signal de sender ut og en fremtidig avstemming på Tinget om reservering av den nye loven. Vi tror ikke den har så fullstendig støtte i selve folket, som det ser ut til de folkevalgte mener.

Det er ennå håp om forandring. I en slik sak tror jeg vi må tenke både bibelsk/kristelig og allmennmenneskelig. For det er ikke bare Bibelen som sier dette. Selve naturloven viser at forplantningen skjer ved to ulike kjønn. Det er slik fordi Gud har skapt verden, og da skapte han to kjønn.
ndh.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar