Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

tirsdag 30. oktober 2012

10) Storm i USA øst.

Mektige stormar med mykje vatn kjem inn over austkysten av USA just no. Direkte-TV frå landet viser at uværet har gjort stor skade i New York. Men det viser og at det er straum der og folk er ute i gatene og ved strendene i New Jersey. Det synest som om nokre er vel "modige" og skal prøva kor sterk stormen er. Dei tek til og med born med seg for å sjå på bylgjene. For oss kan det verka vitlaust.

Kunne så folk koma i hug at det er Gud som styrer alt og han vil visa si makt og kraft for oss. Diverre ser det ut til at folk flest ikkje koblar noko til Gud men trur på naturen. Det har vore så mange ulukker og katastrofer av ulik slag no utan at det har ført til at folk vaknar og vender seg til Gud. Det må vera vår bøn for Amerika just no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar