Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

fredag 26. oktober 2012

3) Et rop!

Ned gjennom tidene har det vært mange påminninger om de siste dager. Mange har ropt ut at folk må vende om. Det har noen ganger kommet fra seriøse kilder, og vitenskapsmenn har advart oss om at verden ikke vil bestå evig. Den vil på en måte ete seg selv om. Slike varselrop er altså ikke noe enestående.

Og vi vet at mange har tatt slik forkynnelse til hjertet og vendt om til Gud. De så alvoret og kom til ham mens det ennå var tid. Det har vi mange eksempler på fra historie og fra vår egen tid. Det var slik i de store vekkelser i mange land, og det har skjedd med enkelte mennesker i det skjulte. Dette skal vi takke Gud for. Hans menighet på jord vokser.

Likevel: Det er også sant at de store skarer er ofte uberørt av denne forkynnelsen. Ropet når ikke inn til dem. Advarselen er på en måte forgjeves. De forblir harde og uimottagelige. Det er en stor sorg for Guds menighet.

Derfor må vi fortsette å rope det ut: Vend om til Gud mens det ennå er tid! Skulle dette ropet nå deg nå, vil jeg si deg så vennlig og kjærlig men ikke vel så alvorl jeg kan: La det bli alvor nå! Jesus står med naglemerkte hender og venter på deg. Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar