Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

fredag 26. oktober 2012

2) Den siste tid.

Den siste tid.

Hvor langt er vi kommet?
Det har lenge vært sagt at vi lever i den siste tid. Det er ikke noe i historien heller. Omkring 1905 talte de mye om endetiden og mente den var ganske nær. Det har skjedd til andre tider også. Og det viser at Gud drøyer med dommen, for han vil at alle mennesker skal bli frelst. Bibelen viser at det ikek vil skje, men vi ber og ønsker og arbeider for at så mange som mulig blir rede til å møte Gud.

Likevel er det mye som tyder på at vi nå er inne i siste fase av denne tids husholdning. Vi må se nærmere på det etter hvert. Men her skal vi bare si det så klart vi kan: Den siste tid og Jesu gjenkomst har aldri vært så nær som nå. Og der er mange tegn i tiden som viser at løfter er oppfylt og Guds ord om de siste dager er også gjenkjennelige i våre dager.

Spørsmålet er hvor langt vi er kommet fram til den aller siste dag? Vi skal ikke regne ut dag og time. Det er umulig. Mange har prøvd det før ogdet har alltid vist seg å være feil. Men vi skal kunne vite at tiden er nær. Det skal vi vise ord på fra Guds bok. Og vi må tro den. Ellers går det galt med oss. La oss heller komme tilbake til det senere.
NDH.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar