Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

mandag 29. oktober 2012

8) Katolsk og luthersk.

Den katolske kirke har vokst betraktelig i vårt land de siste årene. Det skyldes ikke minst økt innvandring fra katolske land. Noen lutherske nordmenn har også konvertert til Rom, og blant dem har vi merket oss lutherske prester som blir katolske.

Det siste er mest bemerkelsesverdig. De skal ha lest luthersk teologi for å tale dette til folket. Personlig synes jeg det er merkelig at de ikke har sett den dype forskjell mellom dem, dvs sett så mye at de forstår at katolsk lære og tro har ubibelske element som er egnet til å føre folk vill.

Jeg skal selvfølgelig ikke si at alle katolikker er uten en sann tro og gudsliv. Det gjelder også de norske som har konvertert. Bekymringen gjelder usikre sjeler og folk med liten kunnskap som søker til andre der de blir vel mottatt m.m. De får kanskje følelsen av at den katolske kirke er mer bibeltro enn den lutherske. Og i noen tilfeller ser det ut til at den er det. Men hovedpoenget er hva den lærer om frelse og frelsens vei. Folk som har godt kjennskap til katolsk teologi sier kirken ikke har forandret seg vesentlig siden reformasjonen.

Noen har skrevet godt om dette i det siste, f. eks. Jan Bygstad i Dagen 29.10.12 og Arne Helge Teigen i Dagen 22. okt. 12. Jeg vil anbefale slike artikler nå. Ellers kommer tilbake til saken senere.